По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Название книги: Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası  
Автор:  Behbudova Aypara
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Издательство: Naxçıvan,NDU"Qeyrət"
Количество сраниц: 76
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2008
Информация: Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının yaradılmasının 40 illiyinə həsr olunmuş kitabçada kitabxananın yarandığı dövrdən indiyə qədərki fəaliyyəti, onun fondları, oxucu tərkibi, kitabxanada keçirilən tədbirlər haqda müfəssəl məlumat verilir
Количество обращений: 12