По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Название книги: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2010-cu ildəki fəaliyyəti və Respublikanın digər elm və təhsil müəssisələrində yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin əsas nəticələri haqqında hesabat  
Автор:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Elm. Elmşünaslıq
Издательство: Bakı,"Elm"
Количество сраниц: 288
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2011
Информация: Hesabatda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, respublikamızın digər elm və təhsil müəssisələrində 2010-cu ildə aparılmış fundamental və tətbiqi tədqiqatların əsas nəticələri, AMEA-nın fəaliyyətinin digər göstəriciləri öz əksini tapmışdır
Количество обращений: