По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Название книги: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2006-cı ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat  
Автор:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Elm. Elmşünaslıq
Издательство: Bakı,"Elm"
Количество сраниц: 208
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2007
Информация: Kitabda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, ali məktəblərdə və sahə elmi müəssisələrində 2006-cı ildə aparılmış fundamental və tətbiqi tədqiqatların mühüm nəticələri, Azərbaycan MEA-nın fəaliyyətinin digər göstəriciləri öz əksini tapmışdır
Количество обращений: