По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Название книги: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin 2008-ci ilə aid elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat  
Автор:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Elm. Elmşünaslıq
Издательство: Bakı,"Tusi"
Количество сраниц: 86
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2008
Информация: Kitabda hesabat ilində Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsi bu və ya digər məsələlərlə bağlı Naxçıvan MR Ali Məclisinin və Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin verdiyi qərar və sərəncamlar verilmişdir
Количество обращений: 4