По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Araz sahilində doğan günəş  
Автор:  Eyvazlı Həsənəli
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Издательство: Naxçıvan,Məktəb
Количество сраниц: 60
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2008
Информация: Pyesdə Naxçıvana Azərbaycan Respublikası tərkibində Muxtariyyət verilməsi ilə bağlı aparılan siyasi mübarizədən bəhs edilmişdir. 1921-ci ildə bağlanmış "Moskva" və "Qars" müqavilələrinin mahiyyəti bədii dillə əsaslandırılmışdır.
Количество обращений: 19