По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Название книги: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2018-ci ilə aid elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat  
Автор:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Elm. Elmşünaslıq
Издательство: Naxçıvan,"Tusi"
Количество сраниц: 146
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2018
Информация: Kitabda 2018-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi tərkibindəki elmi-tədqiqat müəssisələrində (Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Əlyazmalar Fondu və Batabat Astrofizika Rəsədxanası) Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi, mədəniyyəti, biomüxtəlifliyi, təbii sərvətlərinin əhatəli şəkildə öyrənilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlar öz əksini tapmışdır. Burada Bölmənin 2018-ci ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat verilmişdir.
Количество обращений: 1