По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Araz - 4. Almanax  
Автор:  İbrahimov Hüseyn (redaktor)
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Издательство: Bakı,Yurd
Количество сраниц: 192
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 1999
Информация: Kitabda Naxçıvanda yaşayan yazıçı və şairlərin əsərlərindən seçmələr toplanmışdır.
Количество обращений: 19