По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Bu, mən görən şəhər deyil  
Автор:  Həbib Elman
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Издательство: Bakı,Şirvannəşr
Количество сраниц: 392
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2006
Информация: Bu kitaba şair-dramaturq Elman Həbibin səkkiz dram əsəri və bir mono-dramı daxil edilmişdir.
Количество обращений: 19