По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: "Divanü Lüğət-İt-Türk"də atalar sözləri  
Автор:  Əliyev İsmayıl
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Издательство: Bakı,Avropa
Количество сраниц: 124
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2014
Информация: Elmi iddiası olmayan bu kitabda müəllifin "Divanü Lüğət-İt-Türk" əsərindəki atalar sözləri haqqında düşüncələri, onlardan bəzilərinin təhlilindən doğan ümumiləşdirmələri verilmişdir. Kitabda, həmçinin atalar sözlərinin mahiyyəti, yaranması, məqsədi "Divanü Lüğət-İt-Türk"də yer alan "sav"ların - atalar sözlərinin xüsusiyyətləri, onların Naxçıvanda işlənilən atalar sözləri ilə qarşılaşdırmaları da öz əksini tapmışdır.
Количество обращений: 19