По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Araz vadisinin oykonimləri  
Автор:  İmanlı Akif
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Издательство: Naxçıvan,Məktəb
Количество сраниц: 74
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2013
Информация: Kitab Naxçıvan çevrəsi, yaxud Araz vadisi oykonimlərinin linqvistik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi məsələlərini əhatə edir. Kitabda Türkiyə Cümhuriyyətinin İğdır Vilayətinə daxil olan Aralıq və Qaraqayonlu bölgələrinin oykonimlərinin leksik tərkibi müəyyənləşdirilərək, onların etimoloji təhlili verilir və yaranma yolları şərh edilir.
Количество обращений: 19