По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Bir nurlu heykəl yarat  
Автор:  Yadigar Asim
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 248
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2014
Информация: Müəllifin bu kitabında Vətənə, bayrağa, təbiətə, məhəbbətə aid şeirləri, həmçinin poema və mənzum dramları toplanmışdır.
Количество обращений: 19
    

Kitabın elektron variantı yoxdur