По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Arpaçay oykonimləri  
Автор:  İmanlı Akif
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Издательство: Naxçıvan,Məktəb
Количество сраниц: 86
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2018
Информация: Kitabda Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars vilayətinə daxil olan Arpaçay ilçə oykonimlərinin mənşəyi, struktur və qrammatik xüsusiyyətləri izah edilir.
Количество обращений: 19