По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələrinin leksikası  
Автор:  Muxtaroğlu Əbülfəz
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Издательство: Bakı,Elm və təhsil
Количество сраниц: 180
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2013
Информация: Kitabda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə aid söz və terminlər, sənət-peşə terminləri, Şahbuz rayonu şivələrinin leksik-semantik xüsusiyyətləri və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Количество обращений: 19