По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişafı  
Автор:  Həsənli Oruc, Camalov Kamal
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Psixologiya
Издательство: Naxçıvan,"Əcəmi"
Количество сраниц: 384
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2014
Информация: Kitabda istedadlı uşaqların tanınması üçün ümumi qanunauyğunluqlar, onların aşkar edilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişaf istiqamətləri, Şərqin görkəmli mütəfəkkirlərinin istedadlı uşaqlar haqqında fikirləri təhlilə cəlb edilmişdir. Məktəbəqədər, kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda psixoloji problemlər, onların aradan qaldırılması yolları, istedadın aşkar edilməsi üçün uşaqların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi verilmişdir.
Количество обращений:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur