По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Название книги: Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi kitabxanaların tarixi və inkişafı (Dərs vəsaiti)  
Автор:  Behbudova Aypara
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Издательство: Naxçıvan,"Əcəmi"
Количество сраниц: 96
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2015
Информация: Dərs vəsaitində Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən elmi kitabxanaların tarixi və inkişafından, fondların təşkilindən, beynəlxalq əlaqələrindən, informasiya texnologiyalarının tətbiqindən, oxuculara göstərilən müasir xidmət vasitələrindən və kitabxanalara dövlət qayğısından bəhs olunur.
Количество обращений: