По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Название книги: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2015-ci il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat  
Автор:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Elm. Elmşünaslıq
Издательство: Naxçıvan,"Tusi"
Количество сраниц: 130
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2015
Информация: Kitabda 2015-ci ildə Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi tərkibindəki elmi-tədqiqat müəssisələrində (Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Əlyazmalar Fondu və Batabat Astrofizika Rəsədxanası) Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi, mədəniyyəti, biomüxtəlifliyi, təbii sərvətlərinin əhatəli şəkildə öyrənilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlar öz əksini tapmışdır.
Количество обращений: