По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Название книги: Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu (Tərcümə və şərh)  
Автор:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Издательство: Naxçıvan,"Tusi"
Количество сраниц: 128
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2014
Информация: Kitabda Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi qədim kitab və əlyazma nümunələrinin kataloqu öz əksini tapmışdır.
Количество обращений: