По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Название книги: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident kitabxanası  
Автор:  Azərbaycan Respublikası
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Издательство: Bakı,"Çaşıoğlu"
Количество сраниц: 88
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2013
Информация: Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident kitabxanasının yaradılması, inkişafı və fəaliyyəti haqqında verilmişdir.
Количество обращений: 2