По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Технические науки


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Həbibbəyli İsa : Duzdağ mozaikası
Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarındakı qədim duz mədənlərinə aid məqalələr və şeirlər toplanmışdır.
Qasımov Dilsuz : Kəhriz sistemlərinin sosial-iqtisadi səmərəliliyi. Dərs vəsaiti
Dərs vəsaitində kəhrizlərin tarixiliyi və coğrafi yayılması ilə yanaşı onların iqtisadi aspektləri, potensial imkanları, ekomeliorativ dəyərləndirilməsi, alternativ suvarma sistemləri ilə müqayisəli iqtisadi qiymətləndirilməsi və müasir mərhələdə ailə, kəndli təsərrüfatlarında kəhriz sularından səmərəli istifadə edilməsi üçün müvafiq əkinçilik sisteminin, qarşılıqlı əlaqədə olan aqrotexniki, aqrokimyəvi, aqromeliorativ və digər təşkilati təsərrüfat tədbirləri kompleksindən ibarət elmi cəhətdən əsaslandırılmış fəaliyyəti öyrənilir və təhlil olunur.
Quliyev Əlövsət : Naxçıvan kəhrizləri
Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz bir bölgəsi olan qədim Naxçıvanın kəhriz sistemləri və onların üzərində inşa edilmiş tarixi abidələr - ''qırxpillələr''dən, onların memarlıq və konstruktiv elementlərindən, kəhrizlərin sularının sərflərindən, keyfiyyətindən, qazılmasında istifadə olunan alətlərdən, quruluşundan, onların parametrlərindən və tarixindən bəhs edilir
Rzayev Bayram : Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral sərvətləri və onların istifadə perspektivləri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının filiz, qeyri-filiz yataqları və təzahürləri, eləcə də mineral suları haqqında məlumat verilir