По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Естественные науки


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Talıbov Tariyel, Veynberq P.İ., Məmmədov İ.B. : Asiya muflonu və bezoar keçisinin Azərbaycanda qorunma strategiyası
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yaşayan Asiya muflonu və bezoar keçisinin bioloji xüsüsiyyətləri və qorunma strategiyası haqqında məlumatlar verilmişdir
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  : Azərbaycan Respublikası ekoloji atlas
Atlas respublikada ekoloji vəziyyətin tədqiqatı, nikbinliyi, səmərəli dövlət ekoloji siyasəti, ekoloji təhsili, geniş kütlənin maariflənməsi, ekoloji mədəniyyətin yüksəlməsi haqqında məlumatları özündə əks etdirir
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  : Azərbaycan Respublikası ekoloji atlas
Atlas respublikada ekoloji vəziyyətin tədqiqatı, nikbinliyi, səmərəli dövlət ekoloji siyasəyi, ekoloji təhsili, geniş kütlənin maariflənməsi, ekoloji mədəniyyətin yüksəlməsi haqqında məlumatları özündə əks etdirir
Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti  : Azərbaycanın mühüm ornitoloji əraziləri. Abşeron - Qobustan, Kür - Araz ovalığı, Naxçıvan
Kitabda Mühüm Ornitoloji Ərazilərin kriteriya və kateqoriyaları; Azərbaycanın dünya üzrə təhlükədə olan, endemik və biom-məhdut quş növləri, MOƏ mühafizəsinə aid qanunlar göstərilmişdir.
Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti  : Azərbaycanın mühüm ornitoloji əraziləri. Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Cənub bölgəsi (Lənkəran)
Kitabda Mühüm Ornitoloji Ərazilərin kriteriya və kateqoriyaları; Azərbaycanın dünya üzrə təhlükədə olan, endemik və biom-məhdut quş növləri, MOƏ mühafizəsinə aid qanunlar göstərilmişdir.
Bayramov Akif, Məhərrəmov Mahir, Əliyev Adil : Çay sularında üzvi çirklənmənin bioloji analizinin sadə üsulları
Bu kitabda hidrosfer haqqında, şirin sular, çay sularının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və təyini haqqında məlumatlar verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Hər kim yüz il yaşamasa...
Muxtar Respublikamızda yaşı 100-ü keçən ağbirçək və ağsaqqallarımızın sayı günbəgün artır. Bu faktlar Azərbaycanın, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının uzunömürlülər diyarı olduğunu göstərməklə yanaşı, həm də onlara olan hörmətin, qayğının göstəricisi kimi də qiymətləndirilə bilər
Talıbov Tariyel : Liliidae yarımsinfinə daxil olan bitkilərin sistematik icmalı və tədrisi metodikası (Naxçıvan MR materialları əsasında)
Kitabda Naxçıvan MR ərazisində yayılan Liliopsida yarımsinfinə daxil olan bitkilərin təsnifat spektri, təyinat işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə əsas cinslərin orqanoqrafik sxemi göstərilmiş, bioloji taksonların latın dilində işlənməsinin bəzi aspektləri verilmişdir
Talıbov Tariyel, İbrahimov Əliyar, Abbasov Abdulla : Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri. (Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər)
Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilərinin taksonomik spektrinin tərtibinə, floranın əmələ gəlməsi və formalaşmasına, öyrənilmə tarixinə və son dövrlərdə aparılan taksonomik dəyişikliklərə həsr olunmuşdur.
Talıbov Tariyel, Novruzova Enzalə : Naxçıvan Muxtar Respublikası florası-polypodiophyta
Bu kitabda qıjılar şöbəsinə daxil olan bitkilər, onların sistematik tərkibi, yayılma zonası və əhəmiyyəti haqında məlumat verilmiş, illüstrativ şəkillərlə növlər göstərilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4