По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Культура. Наука. Образование


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Ministry of Culture and Tourism  : "Azerbaijan" Information Catalogue for tourists
In the information catalogue is given information about the nature, regions and national holidays of Azerbaijan.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. İnsan amili: sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanda insan amili, sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası haqqında məlumatlar verilmişdir.
Məmmədov Qərib, Yusifov Elman, Xəlilov Mahmud : Azərbaycan: ekoturizm potensialı
Kitab Azərbaycanın ekoturizm potensialına, onun təbiəti, təbii sərvətləri və mədəni irsinə həsr edilmişdir. Məlumatlar iqtisadi-coğrafi rayonlar və inzibati vahidlər əsasında, onların fiziki xəritələri də daxil olmaqla verilmişdir. Kitab iki cilddən ibarətdir. Bu cild Abşeron, Dağlıq Şirvan, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala və Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi bölgələrini əhatə edir.
Məmmədov Qərib, Yusifov Elman : Azərbaycan: ekoturizm potensialı
Kitab Azərbaycanın ekoturizm potensialına, onun təbiəti, təbii sərvətləri və mədəni irsinə həsr edilmişdir. Məlumatlar iqtisadi-coğrafi rayonlar və inzibati vahidlər əsasında, onların fiziki xəritələri də daxil olmaqla verilmişdir. Kitab iki cilddən ibarətdir. Bu cild Kür-Araz, Yuxarı Qarabağ, Kəlbəcər-Laçın, Gəncə-Qazax, Naxçıvan iqtisadi-coğrafi bölgələrini əhatə edir
Huseynzade Rafiga (project director) : Discover Azerbaijan: Celebrating Azerbaijan’s sporting achievements
Azerbaijan’s sporting achievements has been collected in this book.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Naxçıvan Muxtar Respublikası. Turist bələdçi kitabçası
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət mərkəzləri haqqında məlumat verilmişdir