По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Культура. Наука. Образование


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Dövlət Universiteti , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları
Kitabda 16-17 dekabr 2014-cü ildə Naxçıvanda keçirilən "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Dövlət Universiteti , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları
Kitabda 6 dekabr 2013-cü ildə Naxçıvanda keçirilən "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (13 aprel 2016)
Kitabda 13 aprel 2016-cı ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (19 aprel 2017)
Kitabda 19 aprel 2017-ci ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (24 aprel 2015)
Kitabda 24 aprel 2015-ci ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (24 aprel 2018)
Kitabda 24 aprel 2018-ci ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Zamanov Kamil (tərtibçi) : 120 yaşlı məktəb
Bu kitab Şərur rayonundakı Cəlilkənd orta məktəbinin 120 illik yubileyindən bəhs edir
Hüseynzadə Rüfət, Allahverdiyeva Lalə : Ailə pedaqogikası (Dərslik)
Dərslikdə ailə pedaqogikasını əhatə edən faydalı fikir və ideyalar, nəzəri biliklər üzə çıxarılmış, bu biliklərdən ailədə tərbiyə işində istifadə imkanları təhlil edilmişdir.
Camalov Kamal, Allahverdiyeva Lalə : Ailədə tərbiyə üsullarının tətbiqi zamanı etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları
Metodik vəsaitdə xalqın tərbiyə sahəsində tarix boyu irəli sürdüyü fikir və ideyalar, adət və ənənələr, etnoqrafik və tarixi sənədlər, xüsusilə folklor materialları təhlilə cəlb olunur. Müasir ailədə uşaqların milli dəyərlərə sahib vətəndaşlar kimi formalaşmasında etnopedaqogikanın rolu və əhəmiyyətinin ən mühüm məqamları burada öz əksini tapmışdır.
Həbibbəyli İsa : Arazüstə Universiteti (Naxçıvan Dövlət Universiteti)
Kitabda Naxçıvan Dövlət Universitetinin yaradılması haqqında məlumat verilmişdir
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7