По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Культура. Наука. Образование


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Habibbeyli İsa : Arazüste Ünivesite. Nahçivan Devlet Üniversitesi
Kitapcık Nahçivan Devlet Üniversitesinin gelişim süreci hakkında bilgi sağlar.
Həbibbəyli İsa : Əsrin dörddə biri
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı ali təhsil müəssisələrindən onların fəaliyyətindən və elm-təhsil adamlarından bəhs olunur.
Əliyev İsmayıl : Etnopedaqoji materialların tərbiyəvi əhəmiyyəti
Kitabda etnopedaqoji materiallar epistemik və aksioloji baxımdan araşdırılır. Etnopedaqogikanın mahiyyəti və onun əhəmiyyəti şərh olunur.
Həbibbəyli İsa : Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə Naxçıvan Dövlət Universiteti
Kitabda dünya şöhrətli dövlət xadiminin NDU-nun kollektivi ilə müxtəlif illərdəki görüşlərindən və bu ali məktəbdə ölkə prezidentinin həyatı və fəaliyyətinin öyrənilməsi işinin təşkilindən bəhs olunur.
Həbibbəyli İsa (tərtib edən) : Mənim universitetim
Kitabçada Naxçıvan Dövlət Universitetinə həsr olunmuş şeirlər və rəsm əsərləri toplanmışdır.
Ankara Üniversitesi  : Nahçıvan ziyareti
Kitapta Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncunun da yer aldığı heyetin Azerbaycana bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine ziyareti ve burada Nahçıvan Devlet Üniversitesinde yeni iş birliklerine yönelik protokoller imzalamaları ve s. bilgiler yer alıyor.
Naxçıvan Dövlət Universiteti  : Naxçıvan Dövlət Universiteti 1967-2017-ci illərdə
Kitab-albomda Naxçıvan Dövlət Universitetinin 1967-2017-ci illərdəki fəaliyyəti, keçdiyi inkişaf yolu, beynəlxalq əlaqələri, yeni tədris korpuslarının istifadəyə verilməsi, zəngin maddi-texnki baza ilə təmin olunması və s. haqqında məlumatlar verilmişdir.
Həbibbəyli İsa (tərtib edən) : Naxçıvan Dövlət Universitetinin hesabatı (2000-ci il)
Kitabçada Naxçıvan Dövlət Universitetinin 2000-ci ildəki fəaliyyəti haqqında hesabatı verilmişdir.
Əliyev İsmayıl, Rzayev Vahid : Naxçıvan Dövlət Universitetinin pedaqogika və psixologiya kafedrası 50 ildə
Kitaba Naxçıvan Dövlət Universitetinin pedaqogika və psixologiya kafedrasında fəaliyyət göstərən əməkdaşlar haqqında bioqrafik məlumat və onların əsərlərinin siyahısı daxil edilmişdir.
Eyvazlı Həsənəli (tərtib edəni və redaktoru) : Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 15 ildə
Kitabda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun 15 ilik fəaliyyəti haqqında məlumat verilmişdir.
1 - 2 - 3