По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Социальные и гуманитарные науки


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Akkurt Melih : Almanya Federal Meclisinin 1915 olaylarına ilişkin 02.06.2016 tarihli kararı ve söz konusu karar hakkında Almanya Federal Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hükmün değerlendirilmesi
Kitapta Almanya Federal Parlamentosu tarafından alınan soykırım kararı ve bu karara ilişkin Almanya Federal Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar sadece hukuki açıdan değerlendirilmişdir. Özellikle de Parlamento kararının hukuki dayanağının bulunmadığı, eşitliğe aykırı olduğu tamamen tek yanlı bakış açısı ile Türkleri mahkum ettiği belge ve bilgiler çerçevesinde ortaya koyulmuşdur.
Cəlilov Elman : Azərbaycan dövlət və hüququ (XIII-XIV yüzillər)
Bu kitab Azərbaycanın dövlət və hüququnun öyrənilməsi sahəsində, demək olar ki, ilk fundamental əsərdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin elmi atributlarından biri kimi onun hüququnun öyrənilməsi zərurəti əsərdə öz əksini tapmışdır
Qurbani Abdulla : Azərbaycan polisinin yubileyi
Kitabda Azərbaycan polisinin 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında məlumat verilmişdir
Mustafayeva A (elmi rəhbəri) : Bioetika: sənədlər, terminlər
Kitabda Azərbaycan Respublikasının bioetika üzrə müvafiq qanunvericilik və normativ hüquqi aktların işlənib hazırlanması verilmişdir
Talıbov Seymur : Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq-hüquqi problemləri
Monoqrafiyada Xəzər hövzəsi regionunda enerji təhlükəsizliyi, bu sahədə yaranan problemlərin beynəlxalq hüquqi vasitələrlə həllində dövlətlərin əməkdaşlığının xüsusiyyətləri və Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsizliyi siyasətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeri və mövqeyi müəyyən edilir.
Əhmədova Salatın : Heydər Əliyevin dil siyasəti (Rəsmi sənədlər)
Kitabda Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin yürütdüyü dil siyasətini əks etdirən sənədlər, dillə bağlı çıxışları, müdrik kəlamları, deyimləri və tövsiyyələri toplanmışdır
Hayek Fridrix A. : Hüquq, qanunvericilik və azadlıq. Azad adamların siyasi qaydaları
Kitaba demokratik səlahiyyətlərin bölgüsü, coxluğun rəyi və çağdaş demokratiya, ictimai sektor və özəl sektor, hökumət siyasəti və bazar, konstitusiya modeli daxildir
Tağıyeva Xatirə (tərtibçi), Allahverdiyev Nizami (tərtibçi) : Milli təhlükəsizlik orqanlarının qəhrəmanları
Bu kitab Milli Qəhrəmanlarımıza-Vətənimizin, torpağımızın müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda etmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarına həsr olunmuşdur
Hemfer Mister : Mister Hemferin xatirələri (ingilis casusunun etirafları)
Bu kitabda vaxtilə İngiltərənin Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyi tərəfindən müsəlman ölkələrinə casusluq məqsədilə göndərilmiş Mister Hemferin xatirələri verilmişdirdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Naxçıvan Avtonom Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası (1937-ci il)
Naxçıvan Avtonom Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası 1937-ci il sentyabrın 18-də Naxçıvan ASSR fövqəladə X Sovetlər Qurultayı tərəfindən qəbul edilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6