По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Здоровье и медицина


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Əliyeva Gültəkin : Cift yetərsizliyinin hamiləliyin fəsadlaşmasında və perinatal patalogiyada rolu
Kitabda ciftin əmələ gəlməsi, perinatal patologiya, dölün hipoksiyası, mamalıq praktikasında antifosfolipid sindromun klinik təzahürü kriteriyaları, plazmoferezin tətbiqi və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Əliyeva Gültəkin, Əliyev Elvin, İsgəndərova Şəfa : Dəmir defisitli anemiyanın uşaqlarda və hamilələrdə gedişinə müasir baxış
Kitabda anemiyaların təsnifatı, hamilələrdə dəmirin metabolizmasının fərqli xüsusiyyətləri, yarımçıq doğulmuş uşaqlarda dəmir defisitli anemiyanın klinik gedişi, dəmir defisitli anemiyanın proflaktikası və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Əliyeva Gültəkin, Həşimli İlkay : Dölün və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi (dərs vəsaiti)
Bu kitabda dölün və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi nəzərdən keçirilir. Xəstəliyin etiologiyası, təsnifatı patogenezi, klinikası, diaqnostikası, müalicəsi və s. ilə əlaqədar təhlillər aparılır, geniş məlumat verilir.