By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     


   Naxçıvan Teatrında tərcümə əsərlərinin tamaşaları (1883-2013)