By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan dilinin tədqiqi və tədrisi məsələləri  
Author:  Maqsudov Elbəyi
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Publishing: Bakı,Elm və təhsil
Page count: 280
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2012
Information: Metodik vəsait ana dilimizin tədqiqi və tədrisi məsələlərinə həsr edilmişdir. Vəsaitdə Azərbaycan dilinin müxtəlif bölmələrinin daha mükəmməl mənimsədilməsi, tələbələrin linqvistik təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi, təlimin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, yazılı və şifahi nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yolları elmi-metodik şəkildə geniş şərh edilmişdir.
Number of readings: 19