By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti  
Author:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Publishing: Bakı,Elm və təhsil
Page count: 304
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2017
Information: Sistemli şəkildə və müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq ilk dəfə nəşr olunan "Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti" müasir Azərbaycan ədəbi dilində işlənməyən, yaxud leksik baxımdan fərqlənən, fonetik tərkibcə daha çox dəyişikliyə uğrayan sözlər əsasında tərtib olunmuşdur. Lüğətdə beş minə yaxın söz və ifadə toplanmışdır.
Number of readings: 19