By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı  
Author:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Publishing: Bakı,Elm və təhsil
Page count: 104
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2015
Information: Proqram Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrinin materialları əsasında tərtib olunmuşdur.
Number of readings: 19