By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri  
Author:  Əliyeva Nuray
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Publishing: Bakı,Elm və təhsil
Page count: 192
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2012
Information: Monoqrafiyada Azərbaycan dilinin rayon şivələri fonetik və qrammatik cəhətdən əhatəli şəkildə, Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələri, qohum dillərin dialektləri, klassiklərin əsərləri ilə müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir.
Number of readings: 19