By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Book name: Naxçıvan Muxtar Respublikasının gilas və albalı genofondu  
Author:  Bağırov Orxan, Talıbov Tariyel
Theme: Kənd və meşə təsərrüfatı/Bitkiçilik
Publishing: Bakı,Elm və təhsil
Page count: 180
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2013
Information: Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan gilas və albalının növ, sort və formalarının bioloji xüsusiyyətləri tam şəkildə öyrənilmişdir.
Number of readings: 19