By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Book name: Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğdanın seleksiyası və toxumçuluğu  
Author:  Fətullayev Pərviz
Theme: Kənd və meşə təsərrüfatı/Bitkiçilik
Publishing: Bakı,Müəllim
Page count: 162
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2016
Information: Monoqrafiyada coğrafi mənşəyinə, həyat tərzinə, növmüxtəlifliyinə görə fərqlənən yumşaq buğdanın sort nümunələrinin muxtar respublika ərazisində təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərinə, eləcə də bioloji xüsusiyyətlərinə görə öyrənilməsindən, qiymətləndirilməsindən, müqayisəli xarakteristikasından bəhs edilmişdir.
Number of readings: 19