By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Book name: Naxçıvan Muxtar Respublikasının yabanı alma və armud növləri  
Author:  Talıbov Tariyel, İbrahimov Ənvər
Theme: Kənd və meşə təsərrüfatı/Bitkiçilik
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 48
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2007
Information: Kitabçada Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış yabanı alma və armud növlərinin təyinedici cədvəli, onların təbii ehtiyatı, istifadə perspektivləri, mühafizəsi və introduksiyası verilmişdir.
Number of readings: 19