By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: Asiya ölkələri beynəlxalq münasibətlər sistemində  
Author:  Talıbov Rza
Theme: İctimai və humanitar elmlər/Siyasət. Siyasi elmlər
Publishing: Bakı,Elm və təhsil
Page count: 312
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2015
Information: Kitabda Asiya ölkələrinin dünya siyasətində və beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yeri, mövqeyi və əhəmiyyəti təqdim olunur. Müəllif eyni zamanda beynəlxalq münasibətlərin üzvi tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının Asiya ölkələri ilə çoxcəhətli əlaqələrinə də kitabda geniş yer vermişdir.
Number of readings: 19