By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Sirli dünya: Məhəbbət  
Author:  Həsənli Oruc, Kamilov Ruslan
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Psixologiya
Publishing: Naxçıvan,"Məktəb"
Page count: 196
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2011
Information: Kitabda insanın ən böyük neməti olan məhəbbət hissinə psixologiya elminin münasibəti, bu məsələyə zamanın gərdişinə uyğun mülahizələr öz əksini tapmışdır
Number of readings: 8