By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi  
Author:  Həsənli Oruc, Camalov Kamal
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Psixologiya
Publishing: Bakı,"Elm və təhsil"
Page count: 392
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2011
Information: Kitabda məktəbəqədər, kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda psixoloji problemlər, onların aradan qaldırılması yolları, istedadın aşkar edilməsi üçün uşaqların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi verilmişdir
Number of readings: 32