By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Book name: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası  
Author:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
Theme: Kənd və meşə təsərrüfatı/Bitkiçilik
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 586
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2012
Information: Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarixən kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri olan üzümçülükdən, üzüm sortlarının yaranması və becərilməsindən bəhs edir. Üzüm sortlarının qədim tarixi yerlər və toponimlər ilə adlandırılması, regionun aborigen meyvə və giləmeyvə bitkilərinin sort müxtəlifliyinin araşdırılması, nadir sortların bərpası geniş şəkildə verilmişdir.
Number of readings: 19