By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında  
Author:  Naxçıvan MR Dövlət Mətbuat Komitəsi
Theme: İctimai və humanitar elmlər/Siyasət. Siyasi elmlər
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 191
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2001
Information: Kitabda Heydər Əliyevin bütün azərbaycanlılar üçün əhəmiyyət kəsb edən tarixi, siyasi-ideoloji məqamları əhatə edən, 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti verilmişdir.
Number of readings: 19