By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: "Nə qədər ki, Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam!"  
Author:  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
Theme: İctimai və humanitar elmlər/Siyasət. Siyasi elmlər
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 48
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2008
Information: Kitabçada ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə keçirilən təntənəli yığıncaqda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun məruzəsi verilmişdir.
Number of readings: 19