By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: "Divanü Lüğət-İt-Türk"də atalar sözləri  
Author:  Əliyev İsmayıl
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Publishing: Bakı,Avropa
Page count: 124
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2014
Information: Elmi iddiası olmayan bu kitabda müəllifin "Divanü Lüğət-İt-Türk" əsərindəki atalar sözləri haqqında düşüncələri, onlardan bəzilərinin təhlilindən doğan ümumiləşdirmələri verilmişdir. Kitabda, həmçinin atalar sözlərinin mahiyyəti, yaranması, məqsədi "Divanü Lüğət-İt-Türk"də yer alan "sav"ların - atalar sözlərinin xüsusiyyətləri, onların Naxçıvanda işlənilən atalar sözləri ilə qarşılaşdırmaları da öz əksini tapmışdır.
Number of readings: 19