By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Arpaçay oykonimləri  
Author:  İmanlı Akif
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Publishing: Naxçıvan,Məktəb
Page count: 86
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2018
Information: Kitabda Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars vilayətinə daxil olan Arpaçay ilçə oykonimlərinin mənşəyi, struktur və qrammatik xüsusiyyətləri izah edilir.
Number of readings: 19