By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Sirli dünya xoşbəxtlik  
Author:  Həsənli Oruc, İbrahimoğlu Davud
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Psixologiya
Publishing: Bakı,"Elm və təhsil"
Page count: 308
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2016
Information: Kitabda bəşəriyyəti düşündürən xoşbəxtlik problemi, xoşbəxtlik haqqında mütəfəkkirlərin fikirləri, xoşbəxtliyə çatmaq üçün nələr etməliyik və s. mövzuları əhatə edən məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Number of readings: