By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələrinin leksikası  
Author:  Muxtaroğlu Əbülfəz
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Publishing: Bakı,Elm və təhsil
Page count: 180
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2013
Information: Kitabda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə aid söz və terminlər, sənət-peşə terminləri, Şahbuz rayonu şivələrinin leksik-semantik xüsusiyyətləri və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Number of readings: 19