By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişafı  
Author:  Həsənli Oruc, Camalov Kamal
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Psixologiya
Publishing: Naxçıvan,"Əcəmi"
Page count: 384
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2014
Information: Kitabda istedadlı uşaqların tanınması üçün ümumi qanunauyğunluqlar, onların aşkar edilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişaf istiqamətləri, Şərqin görkəmli mütəfəkkirlərinin istedadlı uşaqlar haqqında fikirləri təhlilə cəlb edilmişdir. Məktəbəqədər, kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda psixoloji problemlər, onların aradan qaldırılması yolları, istedadın aşkar edilməsi üçün uşaqların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi verilmişdir.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur