By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Book name: Азербайджан  
Author:  Шукина Ю.А.
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Mədəniyyət. Mədəni quruculuq
Publishing: Moskva,"Вокруг света"
Page count: 265
Language: Rus dili
Publishing year: 2010
Information: Kitabda Azərbaycan rayonlarının zəngin ehtiyatlara, qədim mədəniyyətə, tarix və arxeologiyaya, parlaq xalq sənətinə, mətbəxə malik olması haqqında məlumatlar verilmişdir.
Number of readings: 15