By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Book name: Культурная жизнь (Федеративной Республики Германия)  
Author:  Детлеф Моос (ред обработка)
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Mədəniyyət. Mədəni quruculuq
Publishing: Бонн,"Интер Национес"
Page count: 260
Language: Rus dili
Publishing year: 1993
Information: Kitabda Almaniya Federativ Respublikasının mədəniyyəti, tarixi, ədəbiyyatı, teatrı, musiqisi, kino və televiziyası və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Number of readings: