By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Book name: Нахчьванска Автономна Република- 90. Nakhchivan Autonomous Republic- 90.  
Author:  Naxçıvan Muxtar Respublikası
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Mədəniyyət. Mədəni quruculuq
Publishing: "Bolqarıstan",София
Page count: 99
Language: Rus dili
Publishing year: 2014
Information: Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı əsasında hazırlanıb və burada Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyəti, sosial-iqtisadi inkişafı və s. haqqında məlumatlar verilib.
Number of readings: 1