By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Diyarşünaslıq materiallarından istifadə mənəvi tərbiyənin vasitəsi kimi  
Author:  Həsənli Oruc
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Psixologiya
Publishing: Naxçıvan,"Məktəb"
Page count: 102
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2013
Information: Kitabda yetişən nəsli mənəvi tərbiyə sahəsində inkişaf etdirmək haqqında məlumat verilmişdir.
Number of readings: 2