By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət. Elm. Maarif

 
 
Book name: Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Humanitar siyasət: qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü  
Author:  Əliyev İlham
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Mədəniyyət. Mədəni quruculuq
Publishing: Bakı,"Şərq-Qərb"
Page count: 236
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2013
Information: Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanda humanitar siyasət, qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü haqqında məlumatlar verilmişdir.
Number of readings: 10