By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: Azərbaycan 1994: Milli dövlətçilik sınaq qarşısında  2-cı hissə
Author:  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Aparatı
Theme: İctimai və humanitar elmlər/Siyasət. Siyasi elmlər
Publishing: Bakı,Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
Page count: 432
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2002
Information: Kitabın ikinci hissəsinə daxil edilmiş materiallar 1994-cü ilin sentyabr-dekabr aylarında Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında cərəyan edən prosesləri və Prezident Heydər Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğu sahəsində çoxşaxəli fəaliyyətini ardıcıl izləməyə imkan verir. Bu materiallar "Əsrin müqaviləsi"ni, oktyabrın əvvəllərində baş vermiş dövlət çevrilişinə cəhd və onun qarşısının alınmasını, daxili və xarici siyasət sahəsində həyata keçirilən digər mühüm tədbirləri geniş əks etdirir.
Number of readings: 19