By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: Azərbaycan 1994: Milli dövlətçilik sınaq qarşısında  1-ci hissə
Author:  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Aparatı
Theme: İctimai və humanitar elmlər/Siyasət. Siyasi elmlər
Publishing: Bakı,Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
Page count: 472
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2002
Information: Kitab 1994-cü ildə Azərbaycanda ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyəti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin əsas istiqamətlərini əks etdirir.
Number of readings: 19